Hantera ett dödsbo med bostad och bolån

När en nära anhörig går bort lämnar de ofta efter sig ett dödsbo som, trots sorgen, måste tas om hand. Detta känns ofta som en svår uppgift, särskilt om det finns en bostad och bolån inblandade. Denna text riktar sig speciellt mot dig som ska hantera ett dödsbo med bostad och bolån.

Vad är ett dödsbo?

När en person avlider utfärdas först ett dödsfallsintyg och registerutdrag från Skatteverket. Den avlidna personen betraktas därefter som ett dödsbo, och de anhöriga som är arvtagare blir dödsbodelägare. Eftersom de är dödsbodelägare innebär det att de alla måste vara överens om vad som görs med dödsboets tillgångar och skulder. Om inte alla vill vara delaktiga kan man välja att lämna fullmakt till en annan person.

Hur hanterar man dödsboets tillgångar och skulder?

Trots att en person avlider fortsätter räkningarna att trilla in, vilket kan skapa stress. Om man har möjligheten kan man ringa företagen och ber om att få avvakta med fakturorna tills dödsboets tillgångar och skulder är utredda i bouppteckningen. Om detta inte är möjligt kan man med hjälp av registerutdraget från Skatteverket gå till dödsboets bank och be dem betala räkningarna från medel på dödsboets konto. Många gör misstaget att börja betala räkningarna från sina egna konton. Om man gör detta får man sedan ersättning för sina utlägg i arvskiftet, förutsatt att det finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet.

Hur hanterar man dödsboets tillgångar och skulder?

Trots att en person avlider fortsätter räkningarna att trilla in, vilket kan skapa stress. Om man har möjligheten kan man ringa företagen och ber om att få avvakta med fakturorna tills dödsboets tillgångar och skulder är utredda i bouppteckningen. Om detta inte är möjligt kan man med hjälp av registerutdraget från Skatteverket gå till dödsboets bank och be dem betala räkningarna från medel på dödsboets konto. Många gör misstaget att börja betala räkningarna från sina egna konton. Om man gör detta får man sedan ersättning för sina utlägg i arvskiftet, förutsatt att det finns tillräckligt med tillgångar i dödsboet.

Vad är en bouppteckning?

En bouppteckning är en redovisning av dödsboets tillgångar och skulder på dödsdagen. Om det finns en bostad i dödsboet behövs därför ofta en värdering eftersom bostadens värde ska redovisas. Värderingen görs oftast med hjälp av en mäklare. Bouppteckningen ska skickas till Skatteverket inom fyra månader efter dödsfallet.

Processen för bouppteckning

  1. Alla dödsbodelägare kallas till ett förrättningsmöte.
  2. Ta fram alla underlag som styrker tillgångar och skulder. Ni behöver också två förrättningsmän som inte är arvingar som kontrollerar att allt går rätt till.
  3. Fyll i blanketten om bouppteckning
  4. Om den avlidne var gift, ska även den efterlevande makens tillgångar och skulder redovisas.
  5. Bifoga testamente och äktenskapsförord om det finns.
  6. Bouppteckningen skickas till Skatteverket för registrering.
  7. Den registrerade bouppteckningen används sedan för att exempelvis sälja bostad och avsluta konton för dödsboet.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Sälja bostad i dödsbo

Det är vanligt att det finns en bostad med bolån i dödsboet. Bostaden kan antingen tillfalla en av arvtagarna, genom till exempel testamente, eller så ska bostaden säljas. För att kunna sälja en bostad i ett dödsbo behöver bouppteckningen vara klar. Det går däremot att sälja bostaden innan bouppteckningen är registrerad men de nya ägarna kommer inte kunna tillträda innan den registrerats.

Lagfart för fastighet i dödsbo

Ansöka om lagfart innebär att man registreras som ägare av en fastighet. Man behöver ansöka om lagfart för dödsboet för att det ska vara ägare av fastigheten, istället för den avlidne. Det kallas för dödsbolagfart. Dödsbolagfart behöver vara registrerad för att köpare eller arvtagare i sin tur ska kunna ansöka om lagfart.

Sälja fastighet eller hus i dödsbo

När man säljer ett hus eller fastighet i dödsbo behöver alla dödsbodelägare vara överens om försäljningen. Det enda undantaget är om det finns testamente där den avlidne bestämt att en arvinge ska ärva bostaden.  

Om ni har bestämt att ni ska sälja bostaden som finns i dödsboet så behöver bouppteckningen vara inskickad till Skatteverket. Köparen av bostaden kan inte tillträda den innan bouppteckningen är godkänd. För att sälja bostaden går ni sedan tillväga som vanligt vid en försäljning. När försäljningen är klar och ni lämnar ifrån er nycklarna kommer bolånet att lösas och eventuellt överskott betalas ut.  

Sälja bostadsrätt i dödsbo

Bostadsrätter behöver likt fastigheter alla dödsbodelägares samtycke för att säljas men man kan, till skillnad från vid fastigheter, ändå sälja bostadsrätten om inte alla kommer överens. Man behöver då via tingsrätten ansöka om en boutredningsman. Boutredningsmannen kan då besluta om bostaden ska säljas.

Handpenning och slutlikvid i dödsbo

Vid en bostadsförsäljning så sätts generellt handpenning och slutlikviden in till dödsboets konton. Om alla dödsbodelägare är överens och det finns en gemensam instruktion så kan de sättas in direkt på deras konto. Det är dock viktigt att man då rett ut frågan om eventuell vinstskatt innan pengarna används.

Vinstskatt i dödsbo

I många fall resulterar försäljningen av en bostad i ett dödsbo i en vinst och då behöver man betala vinstskatt. Man deklarerar försäljningen åter efter att bostaden sålts och det är viktigt att veta hur mycket skatt som ska betalas. Ofta ingår deklarationshjälp i mäklararvodet så du kan i många fall fråga mäklaren om hjälp att räkna ut vinstskatten.

Friskrivningsklausul vid försäljning i dödsbo

Det är vanligt att dödsbodelägarna vill sälja bostaden i dödsboet med en friskrivningsklausul. Det innebär att säljaren befrias från ansvar för dolda fel (fastighet) eller köpsrättsliga fel (bostadsrätt). Anledningen till att dödsbodelägarna vill sälja med en friskrivningsklausul är ofta på grund av liten kunskap av bostadens skick. Det är viktigt att veta att en friskrivningsklausul ofta påverkar slutpriset negativt eftersom det innebär en ökad risk för köparen.

Uppdaterat: 2024-06-13

Av: Stabelo bolåneteam