Gåvobrev: fastighet eller bostadsrätt som gåva

Att överlåta egendom som en gåva kan vara ett generöst och betydelsefullt sätt att stödja nära och kära. Om det är en gåva av större värde bör du i många fall skriva ett gåvobrev. I vissa fall är det ett lagkrav och i vissa fall är det mer för att skapa trygghet för givaren och tagaren.

Vad är ett gåvobrev?

Ett gåvobrev är ett juridiskt dokument som bekräftar överlåtelsen av en gåva från en person till en annan. Det specificerar villkoren för gåvan och säkerställer att överföringen sker på ett tydligt och rättssäkert sätt. Gåvobrev skriv till exempel vid gåva av fastighet, bostadsrätt, pengar eller värdepapper. Vid gåva av bostadsrätt eller fastighet är det dessutom ett lagkrav att skriva ett gåvobrev för att överlåtelsen ska bli giltig.

Gåvobrev – gåva som förskott på arv

En vanlig fråga som uppstår vid gåvor inom familjen är huruvida gåvan ska räknas som förskott på arv. Enligt svensk lag antas en gåva som ges till en bröstarvinge vara ett förskott på arv, om inget annat anges. Detta innebär att värdet av gåvan kommer att dras av från arvingens del av arvet vid en framtida bouppteckning. För att undvika att en gåva räknas som förskott på arv är det viktigt att detta uttryckligen anges i gåvobrevet. Det är nödvändigt att ha en klar och tydlig formulering i gåvobrevet där det står att gåvan inte ska betraktas som förskott på arv.

Gåva av bostadsrätt

Att ge bort en bostadsrätt som gåva innebär att man överlåter äganderätten till bostadsrätten till någon annan. För att gåvan ska vara giltig behöver man upprätta ett gåvobrev som innehåller följande information:

 1. Givare och mottagare: Namn och personnummer på både givaren och mottagaren.
 2. Beskrivning av gåvan: En tydlig beskrivning av bostadsrätten, inklusive adress och lägenhetsnummer.
 3. Villkor: Eventuella villkor för gåvan, till exempel om bostadsrätten ska vara enskild egendom.
 4. Förskott på arv: En tydlig formulering om gåvan ska räknas som förskott på arv eller inte.
 5. Underskrifter: Datum och underskrifter av både givare och mottagare.

Utöver gåvobrevet behöver gåvan av bostadsrätten godkännas av bostadsrättsföreningens styrelse. Styrelsen måste säkerställa att mottagaren uppfyller föreningens krav för medlemskap. Det kan även vara nödvändigt att betala en överlåtelseavgift till föreningen.

Om Stabelos Bolån

Låg ränta över tid utan förhandling

Enkelt, digitalt och utan helkundskrav

25 000 nöjda kunder

Gåva av bostadsrätt mot ersättning

Om du ersätter en bostadsrätt helt utan ersättning räknas det som en gåva och gåvomottagaren övertar gåvogivarens anskaffningsvärde. Om man däremot överlåter bostadsrätten till en ersättning som understiger marknadsvärdet så räknas det som både gåva och försäljning, så kallat blandat fång. För en bostadsrätt gäller då delningsprincipen.  

Den del som ersättningen motsvarar marknadsvärdet anses ha sålts och mellanskillnaden mellan marknadsvärdet och ersättningen anses vara gåva.

Observera att även om ingen betalning görs utan att gåvomottagaren endast tar över givarens lån på bostaden så ses även det som en betalning.

Räkneexempel
Johan överlåter sin bostadsrätt till dottern Sara för 1 500 000 kronor. Vid tiden för överlåtelsen har bostadsrätten ett marknadsvärde på 3 000 000 kronor. Johan köpte bostadsrätten för 1 500 000 kronor. Han vill ge sin dotter en fördel genom att sälja den för samma belopp som han betalade, och samtidigt undvika kapitalvinstskatt genom att sälja till inköpspris.

Enligt delningsprincipen betraktas dock Johan som att han har sålt hälften av bostadsrätten för 1 500 000 kronor (vilket motsvarar marknadsvärdet för 50 % av bostaden), medan den andra halvan anses överlåten som en gåva till Sara. Vid inkomstbeskattningen kan Johan bara dra av hälften av sitt inköpspris, det vill säga 750 000 kronor, vilket innebär att han får redovisa en vinst på 750 000 kronor (1 500 000 minus 750 000) från försäljningen av den delen. På denna vinst måste han betala 22 % i skatt, vilket motsvarar 165 000 kronor.

Eftersom detta är en blandad överlåtelse får Sara två olika anskaffningsvärden för bostadsrätten. För den köpta delen är anskaffningsvärdet 1 500 000 kronor. För gåvodelen övertar hon Johans anskaffningsvärde på 750 000 kronor. Därmed blir Saras totala anskaffningsvärde 2 250 000 kronor.

Gåva av fastighet

När en fastighet ges bort som gåva är kraven för ett giltigt gåvobrev mer omfattande. Ett gåvobrev för en fastighet måste innehålla följande:

 1. Givare och mottagare: Namn och personnummer på både givaren och mottagaren.
 2. Beskrivning av gåvan: En detaljerad beskrivning av fastigheten, inklusive fastighetsbeteckning och adress.
 3. Villkor: Eventuella villkor för gåvan, till exempel om fastigheten ska vara enskild egendom.
 4. Förskott på arv: En tydlig formulering om gåvan ska räknas som förskott på arv eller inte.
 5. Underskrifter: Datum och underskrifter av både givare och mottagare. Gåvobrevet måste också bevittnas av två personer för att vara giltigt.
 6. Lagfart: Mottagaren måste ansöka om lagfart hos Lantmäteriet för att gåvan ska registreras. Ansökan ska ske inom tre månader från det att gåvobrevet upprättats.

Gåva av fastighet mot ersättning

I många fall överlåts en fastighet i gåva mot betalning. Den kan till exempel överlåtas mot att gåvotagaren övertag lån som finns på fastigheten eller att den betalar ett underpris för fastigheten. Gåvan kan då antingen ses som en försäljning eller som en gåva och vad som avgör är hur stor ersättningen är i förhållande till fastighetens taxeringsvärde.  

Läs mer om taxeringsvärde.  

För att överlåtelsen rent skattemässigt ska ses som en gåva måste ersättningen vara lägre än fasighetens taxeringsvärde. Gåvomottagaren tar då över givarens anskaffningsvärde och vid framtida försäljning kommer gåvomottagaren att betala eventuell vinstskatt. Om ersättningen är lägre än 85 procent av taxeringsvärdet behöver inte gåvomottagaren heller betala någon lagfartskostnad.  

Läs mer om lagfart.

Uppdaterat: 2024-06-13

Av: Stabelo bolåneteam